จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(09/08/2561)

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ออกแบบตราสัญลักษณ์และสโลแกนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

(03/08/2561)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7/2561 การจ้างก่อสร้างการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามประกาศหนองคาย ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

(20/07/2561)