ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

@ สพอ.เฝ้าไร่ 3 ส.ค.60 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ เหมือนบุตรดี พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ จัดประชุมครูฝึกระดับตำบล ตามโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (way of life) เพื่อวางแผนการดำเนินงานในระดับหมู่บ้านณ ห้องประชุมมดง่าม อำเภอเฝ้าไร่

@ สพอ.เฝ้าไร่ วันที่ 2 ส.ค. 60 เวลา 15.00 น. นายไพฑูรย์ เหมือนบุตรดี พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ ได้มอบวัสดุการทำสบู่เหลวแก่ครัวเรือนสัมมาชีพต้นแบบตัวอย่าง ม.12 บ้านไชยพัฒนา ตำบลวังหลวง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ จ.หนองคาย

@ สพอ.เฝ้าไร่ วันที่ 2 ส.ค. 60 เวลา 13.00 น. นายไพฑูรย์ เหมือนบุตรดี พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2560 เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย

@ สพอ.เฝ้าไร่ 2 ส.ค. 60 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ เหมือนบุตรดี พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน สิงหาคม 2560 โดยมี นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอเฝ้าไร่ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ณ หอประชุมอำเภอเฝ้าไร่

Page 40 of 42« First...102030...3839404142