ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ ทีมนิเทศ ติดตามการชำระคืนเงินกู้ และสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดหนองคาย (ทีมที่ 3) นำโดย นายไพโรจน์ โสภาพร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อำเภอเฝ้าไร่

ทีมนิเทศติดตามการชำระคืนเงินกู้ และสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดหนองคาย (ทีมที่ 2) นำโดย นายเมฆ อมรินทรพิทักษ์ จันทร์ชัย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ติดตามการชำระคืนเงินกู้ และสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคาย

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย มอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 500 ดอก เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช