ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการเดินแบบผ้าไทยเพื่อการกุศล ในงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี ๑๙๑ ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาดจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๖๑ ได้จัดประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง