ข่าวประชาสัมพันธ์

รกท.พจ.หนองคาย ร่วม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเรือนจำจังหวัดหนองคาย เพื่อสนับสนุนโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ”กิจกรรม BiG Cleaning ในเรือนจำ

รกท.พจ.หนองคาย ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

พช.หนองคาย ร่วมพิ ธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนิกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562