ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.หนองคาย ร่วมกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

นางชะตา ธุลีจันทร์ พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ