ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.หนองคาย ร่วม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “กิจกรรมพัฒนาการภูมิทัศน์หนองไผ่เกี้ย”