ข่าวประชาสัมพันธ์

หนองคาย บวงสรวง/สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นศิริมงคลในการจัดงานรวมน้ำใจสู่กาชาด ซึ่งจะขึ้นในวันที่ 14 ก.พ.61 และ การเดินแบบผ้าไทยการกุศล ในวันที่ 3 มี.ค. 61 นี้