ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงานบริหารการจัดเก็บ และบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับอำเภอ ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (Sessioncall)