ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 1 ถนนมิตรภาพหนองคาย - อุดรธานี

ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 

โทรศัพท์/โทรสาร 042-411182

Email: itcddnongkhai@gmail.com
Instagram :  cddnongkhai
Facebook : cdnongkhai

 

<iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1g_pktyqRYfkJXuXRY4pHzLzyyvcrsX38" width="640" height="480"></iframe>

(Visited 1 times, 1 visits today)