พช.หนองคาย ร่วมรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563

♦️ หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง” วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น.

♦️ นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย
พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ร่วมรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563 จาก ห้อง War room กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบการประชุมทางไกล conference

🌻Change for Good..
กง.สารสนเทศ…รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)