พจ.หนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ กระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2563

♦️ ^^หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^ วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.
♦️ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ กระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2563
♦️ ในการนี้ นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพระใส ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 2
(Visited 1 times, 1 visits today)