รกท.พจ.หนองคาย ร่วม โครงการ “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 21 ตุลาคม 2562”

🌳 ^^หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.

🌳 นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการ “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 21 ตุลาคม 2562” โดยมีกิจกรรมบำรุงรักษาตัดแต่งกิ่งไม้ พรวนดิน กำจัดวัชพืช และปลูกต้นไม้ทดแทน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ผู้นำอาสาสมัคร และประชาชน ได้ร่วมกันในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แผ่นดิน และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษณ์ทรัพยากรป่าไม้

🌳 ในการนี้นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ที่พักสงฆ์สนธิวิหารธรรม ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

📸กง.สารสนเทศฯ / รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)