พช.หนองคาย ร่วม โครงการบ้านสวย เมืองงาม “หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง”

🔆 ^^หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^ วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น.
🔆 นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด และพนักงานลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ร่วมโครงการบ้านสวย เมืองงาม “หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง”
🔆 โดยร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะริมถนนทำความสะอาดให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม” ณ บริเวณสี่แยกไฟแดงหนองคาย ถึงบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย

📸 กง.สารสนเทศฯ/ รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)