หนองคาย… แถลงข่าวการจัดงาน “ประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลก “ ประจำปี 2562

🔆 ^^หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น.
🔆. นายรณชัย จิตวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “ประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลก “ ประจำปี 2562 ซึ่งจังหวัดหนองคายกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 8-21 ตุลาคม 2562 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลออกพรรษาของจังหวัดหนองคาย
🔆. ในการนี้ นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดหนองคาย ร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ บริเวณลานวัฒนธรรมหน้าวัดลำดวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

📸 กง.สารสนเทศฯ/ รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)