พช.หนองคาย ร่วมกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัด “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปี 2562”

🎗 ^^หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^ วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.

🎗 นายวทัญญู แสนใจวุฒิ พัฒนาการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานฯ /หัวหน้าฝ่าย /นักวิชาการจังหวัด เข้าร่วมงานจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัด “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปี 2562” ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2562 ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

🔺โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้รับมอบหมายให้จัดนิทรรศการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดหนองคายอีกทั้งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ ได้นำสินค้า OTOP มาร่วมจำหน่ายในครั้งนี้ด้วย

📸 กง.สารสนเทศฯ /รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)