พช.หนองคาย ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 15/2562 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Video Conference)

♦️ ^^หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^ วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น.
♦️ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 15/2562 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Video Conference) ซึ่งถ่ายทอดสัญญาณจาก ห้องประชุม War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
♦️ ในการนี้ นายวทัญญู แสนใจวุฒิ พัฒนาการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายชาตรี นรทัด รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พช.จังหวัด ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ ในครั้งนี้ด้วย
📜 : ธีรฉัตร เทียมทอง….รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)