หนองคาย เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

🌼^^หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^ วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 13.30 น.
🌼นายวทัญญู แสนใจวุฒิ พัฒนาการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีรำบวงสรวงศาลหลักเมืองหนองคาย ประจำปี 2562 โดยมีหัวหน้ากลุ่มฯ/หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และพนักงานลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 1

📸กง.สารสนเทศฯ/ สรัญญา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)