หนองคาย…ประชุมคณะทำงานเครือข่ายอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 /2562

🌼^^หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^ วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 09.00 น.
🌼 นายวทัญญู แสนใจวุฒิ พัฒนาการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวบุศราวรรณ เรืองช่อ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นประธานประชุมคณะทำงานเครือข่ายอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 /2562 เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนในการจัดตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด และอำเภอ
🔹ทั้งนี้ มีคณะทำงานเครือข่ายอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 1

✍🏼 กง.สารสนเทศฯ/ สรัญญา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)