หนองคาย คัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด

🌼^^หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^ วันที่ 11 มิ.ย. 2562 เวลา 09.30 น.
🌼 นายวทัญญู แสนใจวุฒิ พัฒนาการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พบปะคณะกรรมการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด และครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนจาก 9 อำเภอของจังหวัดหนองคาย ที่มาเข้ารับการคัดเลือกฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย เพื่อค้นหาตัวแทนครัวเรือนสัมมาชีพฯ ที่ดีที่สุดของจังหวัดหนองคาย เข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อไป

เจนจิต-ถ่ายภาพ ธีรฉัตร-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)