พจ.หนองคาย เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการ ศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง) ณ ศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง)

🔶 ^^หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^ วันที 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.
🔶ดร.วทัญญู แสนใจวุฒิ พัฒนาการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอเมืองหนองคาย และตัวแทนเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดหนองคาย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการ ศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง) ณ ศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง) อ.สันกำแพง
🔶โดยมี นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่จาก สพจ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปถึงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง) จังหวัดเชียงใหม่
📸 ธีรฉัตร เทียมทอง-รายงาน ภาพโดย สพจ.เชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)