หนองคาย…เตรียมจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน

🔷 ^^หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^ วันที่ 7 พ.ย. 2561 เวลา 14.00 น.
🔷 จังหวัดหนองคาย ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ศาลากลางฯ ชั้น 1 โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประธานกองทุนแม่ฯ ปี 2561 และเจ้าหน้าที่ พช. อำเภอ
🔷 ในการนี้ ดร.วทัญญู แสนใจวุฒิ พจ.หนองคาย มอบหมายให้นายภควัตร คำพวง หน.กง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม ซึ่งมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดหนองคาย กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 พฤศจิกายน นี้ ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
✍🏼 ธีรฉัตร เทียมทอง – รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)