พช.หนองคาย จัดการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ภายใต้กิจกรรม สร้างพลังชุมชน สร้างสังคมคุณธรรม สร้างชุมชนเข้มแข็ง : วิถี พช.วิถีธรรม

♦️ ^^ หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^ วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย (ข้างศาลากลางจังหวัดหนองคายหลังเก่า)
♦️ นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ภายใต้กิจกรรม สร้างพลังชุมชน สร้างสังคมคุณธรรม สร้างชุมชนเข้มแข็ง : วิถี พช.วิถีธรรม โดยมี ดร.วทัญญู แสนใจวุฒิ พัฒนาการจังหวัดหนองคาย กล่าวรายงาน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน กำนันหรือผู้แทน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่โครงการ รวม 219 คน
♦️ ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ฟังธรรมเทศนา โดย พระศรีวชิรโมลี รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย บรรยายธรรมเรื่อง การสร้างพลังชุมชน สร้างสังคมคุณธรรม สร้างชุมชนเข้มแข็ง ด้วยวิถีธรรม
📷 ธีรฉัตร เทียมทอง -รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)