พช.หนองคาย ร่วมเวทีถอดบทเรียน โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรมประเมินโครงการ จัดการความรู้ ถอดบทเรียน และจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน

☀️^^หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^ 12 ก.ย. 2561
☀️ นายศุภกร มูลสุวรรณ ผอ.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีถอดบทเรียน โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรมประเมินโครงการ จัดการความรู้ ถอดบทเรียน และจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน
☀️ ในการนี้ ดร.วทัญญู แสนใจวุฒิ พัฒนาการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายณัฐภพ จำปา ผช.หน.กง. ส่งเสริมฯ นำพัฒนากร และตัวแทนหมู่บ้านท่องเที่ยว เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 12-14 ก.ย. 2561 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)