หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ ณ บ้านสีกายเหนือ ม.6 ต.สีกาย อ.เมืองฯ จ.หนองคาย

♦️ ^^หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^ วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.
♦️ นายสินชัย ถนอมสิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ ณ บ้านสีกายเหนือ ม.6 ต.สีกาย อ.เมืองฯ จ.หนองคาย เพื่อคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ ระดับประเทศ ซึ่งเกณฑ์การประกวด พิจารณา 3 ด้าน คือ 1. ด้านการบริหารจัดการชุมชน 2. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ
◾โดยมี ดร.วทัญญู แสนใจวุฒิ พัฒนาการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน และจนท.พช. ร่วมติดตาม และอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบในครั้งนี้
◾ในการนี้ น.ส.ประภัสสร รัตนนาลี พัฒนาการอำเภอเมืองหนองคาย พร้อมจนท.พช.เมืองหนองคาย กลุ่มองค์กร ภาคีเครือข่าย และชาวบ้านสีกายเหนือ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน

📷 ธีรฉัตร เทียมทอง -รายงาน
ภาพ – ชาตรี เข้ม

(Visited 1 times, 1 visits today)