สพจ.หนองคาย ติดตามกิจกรรมพช.ใสสะอาด ณ สพอ.รัตนวาปี

🔷 ^^หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^ 11 ก.ย. 61 เวลา 13.30 น.
🔹ดร.วทัญญู แสนใจวุฒิ พจ.หนองคาย มอบหมายให้ น.ศ.บุศราวรรณ เรืองช่อ หน.กง.สารสนเทศฯ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล และคัดเลือกหน่วยงาน ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น “กิจกรรม 5 ส สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน” ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนวาปี

ภาพ/ข่าว ธีรฉัตร เทียมทอง

(Visited 1 times, 1 visits today)