พช.หนองคาย ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง

⭐️^^หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องกชมน 2 โรงแรมรอยัลนาคารา จังหวัดหนองคาย

⭐️ นายสุชาติ ทีคะสุข เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง ดำเนินการโดย คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง 5 จังหวัด (หนองคาย นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร เลย) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจาก 5 จังหวัด

⭐️ในการนี้ นางชะตา ธุลีจันทร์ พัฒนาการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางณิชชา มณฑีรรัตน์ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)