กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.หนองคาย ติดตามการดำเนินงานบริหารการจัดเก็บ และบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับอำเภอ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Sessioncall)

♦️^^หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.

♦️ นางชะตา ธุลีจันทร์ พัฒนาการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน โดยนายชาตรี นรทัด
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ ติดตามการดำเนินงานบริหารการจัดเก็บ และบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับอำเภอ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Sessioncall) โดยมีนักวิชาการผู้รับผิดชอบงาน จปฐ. ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่วมประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)