กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน การทดสอบการใช้งานห้องประชุมออนไลน์ (Sessioncall)

♦️^^หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.

♦️ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน โดยนายธีรฉัตร เทียมทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินกิจกรรมการทดสอบการใช้งานห้องประชุมออนไลน์ (Sessioncall) และติดตามงานได้แก่ การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint การใช้ระบบสำนักงานอัตโนมัติ Office Automation (OA) โดยมีนักวิชาการผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่วมทดสอบระบบด้วย การดำเนินงานเป็นไปด้วยดีและจะปรับปรุงข้อผิดพลาดที่พบระหว่างการประชุมต่อไป ณ ห้องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ศาลากลางฯ ชั้น 1

(Visited 1 times, 1 visits today)