สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้งที่ 5/2560

^^หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^ วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. นางชะตา ธุลีจันทร์ พัฒนาการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นางมนนิภา โกวิทศิริกุล ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองคาย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นางจิรนันท์ สกุลตั้งไพศาล กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ทพญ.ดร.จิดาภา สุนทรธนากุล กรรมการบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนหนองคายผู้ประสานงานบริษัทฯ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้งที่ 5/2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมี คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเสนอความเป็นมาของการดำเนินงานบริษัท

(Visited 1 times, 1 visits today)