ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบฯ2560

^^หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^ วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09:00 น. นางชะตา ธุลีจันทร์ พัฒนาการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้กลุ่มงานสารสนเทศฯ นำโดย นายเมฆ อมรินทรพิทักษ์ จันทร์ชัย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของอำเภอโพนพิสัย ณ บ้านหาดสั่ง หมู่ที่ 6 ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยมีผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัยให้การต้อนรับ พร้อมนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการหมู่บ้านสารสนเทศจากอำเภอเฝ้าไร่ และอำเภอรัตนวาปี มาร่วมสังเกตการณ์ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)