โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย

^^หนองคาย เมืองบั้งไฟพญานาค^^ วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09:00 น. นางชะตา ธุลีจันทร์ พัฒนาการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนายไพโรจน์ โสภาพร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ณ โรงเรียนพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยมีนายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน และในการนี้ ท่านพัฒนาการจังหวัดหนองคาย ได้มอบทุนแก่เด็ก จากกองทุนพัฒนาเด็กในชนบทฯ จากนั้น ได้เยี่ยมกิจการ OTOP ของสำนักงานพัฒนาชุมชนศรีเชียงใหม่ ที่นำมาแสดงด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)