เกี่ยวกับหน่วยงาน

นางชะตา ธุลีจันทร์

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดหนองคาย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

Database Error

Error establishing a database connection

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนตามแนวชายแดนและเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มน้ำโขง กิจกรรมย่อย ส่งเสริมช่องทางการตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนตามแนวชายแดนและเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มน้ำโขง กิจกรรมย่อย ส่งเสริมช่องทางการตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนตามแนวชายแดนและเชื่อมโยงระเบียงเศรศฐกิจ อนุภาคคลุ่มน้ำโขง กิขกรรมย่อย ส่งเสริมช่องทางการตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)